Diagnosztika felmérés - 9. évfolyam


Adatok


1) Az iskola OM azonosítója:
Please check the format of your answer.

2) Az osztály azonosítója:
3) A tanuló azonosítója:
Your answer must be between 1 and 100
Only an integer value may be entered in this field.

4) Az iskola típusa:
5) Amennyiben szakközépiskola vagy szakgimnázium, melyik szakmacsoportba tartozik?
6) Nemed:
7) Jelöld be, mik voltak a legkedvesebb tantárgyaid az általános iskolában! Hármat választhatsz!
Vagy húzd át a bal oldali oszlopból a jobb oldaliba, vagy kattints kétszer a tárgy nevére!

All your answers must be different and you must rank in order.
Please select at most 3 answers
biológia
dráma és tánc
erkölcstan
ének-zene
fizika
földrajz
hittan
hon- és népismeret
idegen nyelv
informatika
kémia
magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
testnevelés és sport
történelem
vizuális kultúra
8) Milyen témákkal, kérdésekkel foglalkoznál szívesen a komplex természettudomány tantárgy keretében?

9) A felsorolt munkaformákat értékeld abból a szempontból, hogy mennyire segítenek neked a természettudományos tantárgyak tanulásában?
  1 - legkevésbé 2 3 4 5 - legjobban 0 - nincs tapasztalatom Nincs válasz
tanári magyarázat
tanári kísérlet
video
tanulókísérlet
egyéni munka
páros munka
csoportmunka
kirándulás, múzeumlátogatás
terepmunka, erdei iskola
számítási feladatok
projektmunka
gyakorlás